قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

خمس زمین

صفحه اصلی/برچسب:خمس زمین

آیا زمین خمس دارد

آیا زمین خمس دارد آیا زمین خمس دارد 1- خمس زمین کشاورزی و باغ را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبل به صورت جامع حکم افزایش قیمت سرمایه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 3- خمس پس انداز برای خرید منزل را از اینجا کلیک کنید و بخوانید. مطابق [...]

Code Center