وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خمس رهن

خمس رهن و اجاره منزل

خمس رهن و اجاره منزل خمس رهن و اجاره منزلدر نوشتار قبل « احکام رهن و اجاره ملک » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.خمس اجاره پرسش 76 . طبقه بالاى خانه اى (پيش از سكونت در آن) به اجاره داده شده، آيا به…