نماز در خانه میت که خمس نداده است

نماز در خانه میت که خمس نداده است در نوشتار درباره خمس اموال میت بحث شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. نماز در خانه خمس نداده آيا در خانه ميتى كه خمس بدهكار است، مى‏شود نماز خواند؟ امام و فاضل: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه [...]