مرور برچسب

خمس خانه میت

نماز در خانه میت که خمس نداده است

نماز در خانه میت که خمس نداده استدر نوشتار درباره خمس اموال میت بحث شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.نماز در خانه خمس نداده آيا در خانه ميتى كه خمس بدهكار است، مى‏شود نماز خواند؟ امام و فاضل: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن…