مرور برچسب

خمس جایزه

خمس جایزه بانک و مسابقه

خمس جایزه بانک و مسابقه خمس جايزه پرسش 49 . آيا جوايز بانكى، چنانچه يك سال از آن بگذرد، خمس دارد؟ آيات عظام امام و خامنه اى: جايزه، خمس ندارد. آيات عظام بهجت، فاضل و مكارم: بنابر احتياط واجب، خمس آن را بدهند. آيات عظام تبريزى و وحيد:…