وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خلفا

تغییر سنت ها در زمان خلفا از زبان امام شافعی

تغییر سنت ها در زمان خلفا از زبان امام شافعیامام شافعي از بزرگان اهل سنت در كتاب ام از وهب بن كيسان نقل مي كند :كلّ سنن رسول اللّه قد غيّرت حتي الصلاة.كتاب الام:1/208.يعني تمام سنت و شريعت پيامبر گرامي حتي نماز هم تغيير…

چرا شما نيز همانند علي ع كوتاه نمي آييد

چرا شما نيز همانند علي ع كوتاه نمي آييد طرح شبهه: اگر در واقع حق با علي بود، چرا از حق خود كوتاه آمده است؟ چرا شما نيز همانند علي (ع) كوتاه نمي آييد؟ پاسخ: نقد و بررسي: اين پرسش و شبهه از دو زاويه قابل تأمل و بررسي است: 1. كوتاه آمدن…