وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خلط روزه

حكم فرو بردن آب دهان و خلط گلو در روزه

حكم فرو بردن آب دهان و خلط گلو در روزه حكم فرو بردن آب دهان و خلط گلو در روزهدر نوشتار قبل «حکم فرو بردن آب بینی و خلط در غیر حال روزه» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 1579 فرو بردن آب دهان،…