وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خرید صلیب

حکم صلیب و گردنبند فروهر از نظر مراجع

حکم صلیب و گردنبند فروهراستفاده از صلیب مسیحیان و نماد فْـرَوَهْـر (fravahr) یا همان نماد فر کیانی و استفاده از نمادهای شیطان پرستی و انواع بت ها یا نمادهای بوداییان حرام و مصداق ترویج کفر و باطل هست، خرید و فروش آنها نیز جایز نیست و باید…