مبطلات و محرمات اعتكاف

مبطلات و محرمات اعتكاف نظر سایر مراجع عظام تقلید را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. مطابق نظر آيت الله خامنه اي محرّمات اعتكاف س. كارهاى حرام در هنگام اعتكاف چيست؟ ج: معتكف بايد از اين كارها پرهيز كند: * بوييدن چيزهاى خوشبو و عطريّات حتى گياهان خوشبو، همراه با لذّت؛ پس براى كسى [...]