وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خروج مني مرد از زن

خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابت

خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابت خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابتس 173: اگر زن بعد از نزدیکی همسرش با وی، در حالی که منی در رحم او باقی مانده است، بلافاصله غسل نماید و بعد از غسل، منی از رحم خارج شود، آیا غسل او صحیح است؟…