خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابت

خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابت خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابت مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 173: اگر زن بعد از نزدیکی همسرش با وی، در حالی که منی در رحم او باقی مانده است، بلافاصله غسل نماید و بعد از غسل، [...]