ختنه دختران و زنان

ختنه دختران و زنان ختنه دختران و زنان در نوشتار قبل «ختنه پسران از نظر شرعی» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. سوال: نظر اسلام درباره ختنه دختران و زنان چیست؟ پاسخ حجت الاسلام یوسف وند: ختنه زنان واجب نیست، در برخی از روایات ضعیف از منابع اهل سنت [...]