مرور برچسب

خانه سازمانی

نماز در خانه سازمانی که غیر قانونی مورد استفاده است

نماز در خانه سازمانی که غیر قانونی مورد استفاده استحضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده غیر قانونی از خانه سازمانی پرسش : اگر اداره ای خانه ای را برای کارمند خود تهیه نموده ولی شخص غیر کارمند به صورت غیر قانونی در آن ساکن شده نماز او در…

استفاده از خانه سازمانى با داشتن منزل شخصی

استفاده از خانه سازمانى با داشتن منزل شخصی استفاده از خانه سازمانى با داشتن منزل شخصیدر نوشتار قبل «احکام مرتبط با بیت المال» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: استفاده…

نماز در خانه سازمانی که مدت آن تمام شده

نماز در خانه سازمانی که مدت آن تمام شدهمطابق نظر آيت الله خامنه ايس 376: شخصی در یک خانه دولتی زندگی می کند که مدت سکونت وی در آن به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او ابلاغ شده است. نماز و روزه های وی بعد از انقضای موعد مقرر تخلیه، چه…