وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خانه به دوش

حکم نماز صحرانشین خانه به دوش چگونه است

حکم نماز صحرانشین خانه به دوش چگونه استشرط ششم : آن که از صحرا نشینهایی نباشد که در بیابانها گردش می کنند (1) و هر جا آب و خوراک برای خود و حشمشان پیدا کنند می مانند و بعد از چندی به جای دیگر می روند و صحرا نشینها در این مسافرتها باید…