وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حیوان

احکام نگهداری حیوانات

احکام نگهداری حیواناتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم کبوتری که از پارک گرفته شده است پرسش : برادرم کبوتر با ارزشى را در پارک گرفته، و به خانه آورده است. اکنون آن کبوتر با کبوتر بنده جفت شده، و بچّه دار شده اند. لطفاً بفرمایید: الف)…

احکام رفتار با حیوانات

احکام رفتار با حیواناتحضرت آیت الله مکارم شیرازیکشتن حیوانات موذی پرسش : مشاهده مى شود که حیوانات وحشى، از جمله خوک، خرس، گرگ و مانند آن، به محصولات و احشام روستائیان آسیب هاى جدّى وارد مى کنند. اگر روستائیان بخواهند به حیوانات وحشى…