قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

حکم نگاه

صفحه اصلی/برچسب:حکم نگاه

نگاه زن به مرد نامحرم

نگاه زن به مرد نامحرم نگاه زن به مرد نامحرم در نوشتار قبل «احکام جامع نگاه کردن مطابق نظر10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. نگاه به مرد پرسش 10. آيا همان گونه كه نگاه مرد به زن حرام است، نگاه زن به مرد نيز حرام است؟ [...]

Code Center