وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حکم لباس شهرت

لباس شهرت چيست

لباس شهرت چيست در نوشتار قبل حکم نماز خواندن در لباس شهرت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. لباس شهرت پرسش 181. حكم پوشيدن لباس شهرت را بيان كنيد؟ آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: پوشيدن لباسى كه موجب شهرت و انگشت نما…