وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حکم سیلی زدن

دیه سیلی زدن به صورت دیگری

دیه سیلی زدن به صورت دیگری دیه سیلی زدن به صورت دیگریدر نوشتار قبل «دینار و مثقال شرعی چند گرم است» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیمقدار دیه با توجه به صدمات وارده…