حكم وجود درصدي الكل در مواد غذايي

حكم وجود درصدي الكل در مواد غذايي حكم وجود درصدي الكل در مواد غذايي طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سؤال 51 ـ مصرف غذاها یا مایعاتى که به طور طبیعى مقدار بسیار کمى از آن را الکل تشکیل مى دهد مانند سرکه و یا آبجو بدون الکل چه حکمى دارد؟ جواب: هرگاه صدق مشروبات الکلى [...]