مرور برچسب

حکم اسراف

حکم دور ریختن محصول کشاورزی برای گران شدن آن

حکم دور ریختن محصول کشاورزی برای گران شدن آندور ریختن اقلام کشاورزی جهت گران شدن آنها 832 - آیا اقدام برخی از کشاورزان یا دلالان، در دور ریختن اقلام کشاورزی برای تنظیم قیمت بازار یا به عنوان اعتراض و جلب توجه دولت نسبت به مشکلاتشان، مصداق…