وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حکم استفراغ کردن درحال روزه

آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود

آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود 1-در نوشتار قبل حکم قی کردن (استفراغ) در حال روزه و حکم قضا و کفاره آن مطابق نظر ده مرجع بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر مطالعه نمایید.قى (استفراغ) كردن  هرگاه روزه‌‌…