پريود شدن پس از اذان و تكليف نماز

پريود شدن پس از اذان و تكليف نماز [ اگر زن در بین نماز حائض شود] مسأله 464 اگر زن در بین نماز حائض شود، نماز او باطل است (1).  (1) (زنجانی:) و ادامه دادن آن حرام می‌باشد. (سیستانی:) حتی اگر حیض بعد از سجده آخر و قبل از آخرین حرف سلام باشد بنا بر [...]