وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حواله

احکام حواله دادن

احکام حواله دادن احکام حواله دادنمسأله 2289 اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار (1) قبول نماید (2) بعد از آن که حواله درست شد (3) کسی که به او حواله شده، بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که…