وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حكم معاوضه طلا

حكم خريد و فروش و معاوضه طلا

حكم خريد و فروش و معاوضه طلاحكم خريد و فروش و معاوضه طلاهرگاه طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند (خواه سکّه ‏دار باشد یا بى ‏سکّه) در صورتى که وزن یکى از آنها زیادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند یکى طلاى ساخته شده باشد و…