وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حكم عطر

آيا استفاده از عطر در روزه اشكال دارد

آيا استفاده از عطر در روزه اشكال دارد ؟ امام صادق عليه السلام : كانَ إذا صامَ تَطَيَّبَ بالطِّيبِ و يقولُ ـ : الطِّيبُ تُحفَةُ الصائمِ . ـ هرگاه كه روزه داشت و به خود عطر مى زد ـ مى فرمود : بوى خوش تحفه روزه دار است .(الكافي : 4/113/3). 1-…