وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حكم عرق جنب از حرام

آيا عرق جنب نجس است

آيا عرق جنب نجس است آيا عرق جنب نجس است عرق ممكن است كه از راه حلال و يا حرام باشد. منظور از عرق جنب از حلال آنست كه شخص با همسر خود جماع نمايد و يا در خواب محتلم شود، اگر عرق نمايد اين عرق پاك است.  اما اگر عرق شخص از راه حرام باشد، مثلا از…