حكم گرفتن شيربها چيست

حكم گرفتن شيربها چيست پدر و مادر دختر حق ندارند به عنوان شيربها چيزى را از داماد مطالبه نمايند. اگر بدون رضايت چيزى را از او بگيرند حرام است و غير مشروع. علاوه بر اينها اين نوع سخت گيري ها در ازدواج اصلا سزاوار جامعه اسلامي نيست. شير بها پرسش 64 . در برخى محيط ها، مرسوم [...]