مرور برچسب

حق طلاق

شرط حق طلاق برای زن در ضمن عقد

شرط حق طلاق برای زن در ضمن عقدمسأله 2539 هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند (1) که اگر شوهر مسافرت نماید (2) یا مثلًا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است (3) ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلًا…

حق طلاق مرد

حق طلاق مرداسلام حق اولیه طلاق را به مرد داده است، اگر مرد بخواهد خلاف عدل و انصاف عمل کند و نخواهد طلاق بدهد و یا در زندگی به همسر خود ظلم و جفا نماید، حاکم شرع حق دارد طلاق را به زن بدهد. حق طلاق پرسش 226 . چرا اسلام حق طلاق را در…