مرور برچسب

حق طلاق زن

عدم پرداخت نفقه و حق طلاق زن

عدم پرداخت نفقه و حق طلاق زنمطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: می دانیم در شرع مقدس اسلام حق طلاق با شوهر است و مرجع یا حاکم شرع در موارد خاص می تواند زن را مطلقه نماید . این موارد کدامند ؟پاسخ:یکی در مورد عدم نفقه است و دیگری در…

شرط حق طلاق برای زن در ضمن عقد

شرط حق طلاق برای زن در ضمن عقدمسأله 2539 هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند (1) که اگر شوهر مسافرت نماید (2) یا مثلًا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است (3) ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلًا…