خمس مستمری متوفی که به ورثه می رسد

خمس مستمری متوفی که به ورثه می رسد مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری سوال: آیا به حقوقی که پس از مرگ شخص به ورثه داده می شود، خمس تعلق می گیرد؟ اگر این حقوق را ماهانه در بانک پس انداز کنیم و سود بگیریم چطور؟ جواب: خمس [...]