وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حقوق زن

استاد رحیم پور ازغدی: بی حجابی حق زن نیست، بلکه به نفع مردان فاسد است+صوت

استاد رحیم پور ازغدی: بی حجابی حق زن نیست، بلکه به نفع مردان فاسد است+صوت -رحیم پور ازغدی: - بی حجابی و برهنگی حق زن نیست، بلکه به نفع مردان فاسد جامعه است. -حجاب بیش از آنکه تکلیف زن باشد،اتفاقاً حق اوست.

اجازه خانم از شوهر در تصرف اموال شخصی

اجازه خانم از شوهر در تصرف اموال شخصی آیا زن هنگام تصرف در اموال که مختص به خودش است، باید از شوهرش اجازه بگیرد؟ پاسخ: خانم در اموالی که مختص به اوست نیازی نیست که از شوهرش یا شخص دیگری اجازه بگیرد، از اینرو می‌تواند از دارایی‌ها خود هدیه…