احکام رفتار با حیوانات

احکام رفتار با حیوانات حضرت آیت الله مکارم شیرازی کشتن حیوانات موذی [حقوق حیوانات ] پرسش : مشاهده مى شود که حیوانات وحشى، از جمله خوک، خرس، گرگ و مانند آن، به محصولات و احشام روستائیان آسیب هاى جدّى وارد مى کنند. اگر روستائیان بخواهند به حیوانات وحشى آسیب وارد کنند، توسّط محیط زیست به [...]