وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حشرات

حكم كشتن حيوانات موذي

حكم كشتن حيوانات موذي. آیا کشتن حشراتی که ترس بی‌مورد از آنها داریم جایز است؟ اگر ترس بی‌مورد باشد، نه، جایز نیست. اگر آن حیوان آزاری به کسی نمی‌رساند و حیوان حلال‌گوشت هم که نیست که شخص بخواهد آن را شکار کند و از گوشتش استفاده کند؛ اینکه…