وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حرير

حكم پوشيدن لباس ابريشم چيست

حكم پوشيدن لباس ابريشم چيست لباس ابريشم پرسش 152. حكم پوشيدن لباس ابريشم براى زن و مرد چيست؟ همه مراجع: اگر ابريشم خالص باشد، پوشيدن آن براى مرد حرام است؛ ولى براى زن اشكال ندارد. پرسش 153. آيا پوشيدن لباسى كه آستر آن ابريشم است، براى مرد…