مرور برچسب

حرم

نجس شدن حرم امامان و تطهیر آن

نجس شدن حرم امامان و تطهیر آنمسأله 904 نجس کردن حرم امامان علیهم السلام (1) حرام است. و اگر یکی از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط واجب (2) آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آن را تطهیر…