مرور برچسب

حد ترخص

نماز مسافر اگر به حد ترخص غیر وطن برسد

نماز مسافر اگر به حد ترخص غیر وطن برسدمطابق نظر آيت الله خامنه ايحدّ ترخّصس. مسافری که به غیر وطن به جایی می رود که می خواهد ده روز در آنجا بماند، وقتی به حدّ ترخص برسد، نمازش چگونه است ؟ج. رسیدن به حدّ ترخّص شهری که قصد…

نماز مسافر اگر به حد ترخص وطن برسد

نماز مسافر اگر به حد ترخص وطن برسد مطابق نظر آيت الله خامنه ايحدّ ترخّص س. مسافری که به وطن خود می رود، وقتی به حدّ ترخص برسد، نمازش چگونه است ؟ج. رسیدن به حدّ ترخّص وطن، برای تمام خواندن نماز کافی است، ولی احتیاط استحبابی در تأخیر تا…

حد ترخص شرعی چیست و دقیقا کجاست

حد ترخص شرعی چیست و دقیقا کجاست1-مسافر با هشت شرط باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت به جا آورد ... شرط هشتم آنست که به حد ترخص برسد و منظور از حد ترخص، مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده نمی‌شود و دیوارهای شهر هم دیده نمی‌شود. هرچند بعید…

نماز مسافر

نماز مسافر   س 639: آيا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نمازهاى فريضه مى ‏شود يا اختصاص به بعضى از آنها دارد؟ ج: وجوب قصر فقط در خصوصِ نمازهاى روزانه چهار رکعتى است که عبارت از نمازهاى ظهر و عصر و عشا است و نماز صبح و مغرب قصر نمى‏ شود. س 640:…