وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حدیث ماه رمضان

در ماه رمضان این اعمال پرفضیلت را بیشتر انجام بدهیم

«... و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور...؛ و رمضان، ماهی است که او را عظمت و کرامت و شرافت و فضیلت دادی، نسبت به ماه های دیگر»/هیچ مؤمنی نیست که ماه رمضان را به حساب خدا روزه بگیرد مگر آن که خدای تبارک و تعالی، هفت خصلت را برای…