وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حدیث ضعیف

گفتن احادیث ضعیف در حال روزه

گفتن احادیث ضعیف در حال روزه  در نوشتار قبل احكام دروغ گفتن در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مسأله 1596 اگر روزه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند…