وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حديث غسل جمعه

احكام و زمان دقيق غسل جمعه چيست

احكام و زمان دقيق غسل جمعه چيست ؟در نوشتار قبل « تعداد غسل مستحب» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.غسل جمعه غسل جمعه از غسل‌هاى مستحبّ موكّد است، بلكه برخى علما آن را واجب مى‌دانند.واحتياط آن است كه در…