وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حدث اكبر چيست

مبطلات غسل

مبطلات غسل منظور از حَدَث اصغر چيست: هر چه كه موجب فقط وضو شود، مانند خروج بول (ادرار)   و غائط (مدفوع) و باد معده. منظور از حَدَث اكبر چيست : هر چه كه موجب غسل شود ، مانند جماع و حيض.  در نوشتار قبل متن رساله درباره حدث اصغر و…