قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

حجاب نماز

صفحه اصلی/برچسب:حجاب نماز

اگر ندانسته نماز را بدون حجاب کامل خوانده است

اگر ندانسته نماز را بدون حجاب کامل خوانده است حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم نماز خوانده شده بدون حجاب کامل [احکام پوشاندن بدن در نماز ] پرسش : اگر شخصی ندانسته نمازهای گذشته را بدون حجاب کامل خوانده است، چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ : در فرض سوال، در صورتی که جاهل قاصر بوده [...]

مقدار پوشش نماز برای زن و مرد +نظر10مرجع

مقدار پوشش نماز برای زن و مرد در نوشتار قبل حکم نماز خواندن بدون لباس چگونه است مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. پوشانیدن بدن در نماز [مرد باید در حال نماز عورتین خود را به پوشاند] مسأله 788 مرد باید در حال نماز، اگر چه کسی او را نمی بیند عورتین [...]

Code Center