مرور برچسب

حاشیه شهر

حد ترخص شرعی چیست و دقیقا کجاست

حد ترخص شرعی چیست و دقیقا کجاست1-مسافر با هشت شرط باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت به جا آورد ... شرط هشتم آنست که به حد ترخص برسد و منظور از حد ترخص، مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده نمی‌شود و دیوارهای شهر هم دیده نمی‌شود. هرچند بعید…