وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حاجت مومن

حدیث در مورد گره گشایی از کار مردم

حدیث در مورد گره گشایی از کار مردمبرآوردن حاجت مؤمن اهمّيّت برآوردن حاجت 1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خداوند فرموده است كه مردم عيال من هستند ومحبوب‌ترين مردم نزد من كسى است كه با مردم مهربان‌تر باشد وبراى برآوردن…