حكم فروش جهیزیه توسط شوهر

حكم فروش جهیزیه توسط شوهر استفتاء اختصاصي سايت هدانا از دفتر مقام معظم رهبري مطابق نظر آيت الله خامنه اي موضوع: حقوق (والدين، فرزندان، حق‌الناس و...). شماره استفتاء: 578305 سوال: آیا مرد می تواند جهیزیه همسرش را که به خانه شوهر آورده ، بدون اجازه خانم بفروشد؟ آیا در صورت فروش لوازم ، مرد ضامن است؟ ب)آیا خانم [...]