وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جنين ناقص

حكم سقط جنين ناقص الخلقه

حكم سقط جنين ناقص الخلقه جنين ناقص پرسش 249 . سقط كردن جنينى كه ناقص الخلقه به دنيا مى آيد، چه حكمى دارد؟ همه مراجع (به جز فاضل و مكارم): ناقص بودن بچه مجوز شرعى براى سقط جنين محسوب نمى شود. آيه اللّه  مكارم: اگر در مراحل ابتدايى جنين باشد…