وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جنين زنا

حكم سقط جنین نامشروع و زنا

حكم سقط جنین نامشروع و زنا حكم سقط جنین نامشروع مسأله 2453 اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه‌اش را سقط کند. (خوئی)، (اراکی)، (گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر زنی از زنا آبستن شود در صورتی که خود آن زن یا مردی که با او زنا کرده، یا…