مرور برچسب

جنب شدن قبل از اذان

روزه و احكام بقاء بر جنابت

روزه و احكام بقاء بر جنابت درباره قضا و کفاره روزه کسی که جنب شده و غسل نکرده است از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر مطالعه نمایید.باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح کسى که در شب ماه رمضان دچار جنابت است بايد تا پيش از اذان…