وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جنابت زن

جنابت زنان چگونه است

جنابت زنان چگونه است جنابت زنان چگونه استدر نوشتار قبل « احكام تشخيص مني در مردان و زنان و تفاوت رطوبت هاي خارج شده» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.جنابت زنان  جنابت همان طور که در مردان اتفاق می افتد…

غسل جنابت زنان چگونه است

غسل جنابت زنان چگونه استآقایان و بانوان از راه نزدیکی جنسی و بیرون آمدن منی محتلم می شوند و باید برای نماز و امور لازم غسل جنابت انجام دهند. کیفیت غسل جنابت مانند سایر غسل هاست ولی باید در آن نیت غسل جنابت نمود. در نوشتار قبل راه تشخیص جنب…