قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

جنابت در قضای روزه

صفحه اصلی/برچسب:جنابت در قضای روزه

اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد

اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد در نوشتار قبل به صورت جامع احكام بقاء بر جنابت در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. [اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند] مسأله 1619 اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند (1)، یا اگر وظیفه او تیمم است [...]

Code Center