وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جنابت در قضای روزه

اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد

اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرددر نوشتار قبل به صورت جامع احكام بقاء بر جنابت در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 1619 اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند (1)، یا اگر وظیفه او تیمم است عمداً تیمم…