وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جنابت دختر

جنابت زنان چگونه است

جنابت زنان چگونه است جنابت زنان چگونه استدر نوشتار قبل « احكام تشخيص مني در مردان و زنان و تفاوت رطوبت هاي خارج شده» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.جنابت زنان  جنابت همان طور که در مردان اتفاق می افتد…

جنب شدن دختر مجرد

جنب شدن دختر مجرد سوال : آيا جنب شدن فقط براي متاهل ها و آقايان هست و دختران در دوران مجردي جنب نمي شوند؟ جواب : طبق نظر تمام مراجع جنابت يا  1- از راه خروج مني ( در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار…