وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جلو افتادن عادت

ديدن خون قبل از ايام عادت

ديدن خون قبل از ايام عادت ديدن خون قبل از ايام عادت1- در نوشتار قبل «زمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبل «ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و…