مرور برچسب

جفر

حکم آموزش و یادگیری علم جفر

حکم آموزش و یادگیری علم جفرمطابق نظر آيت الله خامنه ايس 1231: آیا آموختن علم جفر و رمل و زیج‏ها و علوم دیگری که از امور غیبی خبر می‏دهند، جایز است؟ج: آنچه از اين علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا اين حد که موجب…

پیش بینی آینده با قرآن چه حکمی دارد

پیش بینی آینده با قرآن چه حکمی دارد پیش بینی آینده با قرآن چه حکمی دارد پاسخ: کهانت و پیش گویى سه ریشه و سرچشمه دارد: الف) هوش و ذکاوت کاهن: معمولًا پیش گوها آدم هاى با هوش و زرنگ و تیزبینى هستند، از قراین و شواهد مى ‏توانند آینده افراد…